Kunstiteraapia kaaluprogrammis. Mis see on?

Kunstiteraapia on psühhoteraapia üks vorm, mis kunstis kasutatavate vahenditega  toob igas inimeses peituva sisemise tarkuse ja tervenemise teadlikule tasandile. Selles protsessis ei ole oluline nn “kunstiteose”  lõpptulemus vaid selle loomine ja hinge ning keha arengu stimuleerimine. Kunstiteraapias ehk loovteraapias lähtutakse veendumusest, et loovus  on üldinimlik omadus.

Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-kunstilooming. Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.

Kaaluprogramm on seotud peamiselt visuaalkunstiteraapiaga, millesse põimub ka pisut liikumisteraapiat – tule lase oma loovus valla ja õpi ennast läbi selle paremini tundma ning juhtima!

Töövahendid on meie poolt. Ja oma oskuste pärast ära muretse – osalmine kunstiteraapias ei eelda mittemingisuguseid tehnilisi oskusi!